Scroll Top

Zajištění operátorů výrobní linky pro výrobu nábytku 🛋️

🔧 Výrobní společnost specializující se na výrobu nábytku narážela na obtíže při hledání nových pracovníků pro svou rozrůstající se výrobu. S přibývajícími zakázkami postupně vyčerpala kapacity ve svém okolí a hledání nových pracovníků se stalo stále obtížnějším.

💡 Zástupce společnosti narazil na naši službu na internetu a oslovil nás s žádostí o spolupráci. Provedli jsme seznamovací proces a podrobně jsme se seznámili se specifickými požadavky společnosti ohledně hledaných pracovníků. Následně jsme využili naší platformy Workking a oslovili různé pracovní agentury. Výrobní společnost si vybrala agenturu, která ji nejvíce přesvědčila o svých schopnostech a spolupráce se rozjela.

💼 Jelikož se jednalo o první zkušenost společnosti s pracovní agenturou, platforma Workking se ukázala jako skvělý nástroj. S Workkingem jako zprostředkovatelem společnost získala nejen vhodné pracovníky, ale také komplexní podporu v procesu. Workking pomohl vytvořit rámcovou smlouvu přesně odpovídající potřebám společnosti. Poskytli jsme důležité informace o požadavcích inspektorátu práce a připravili společnost na případné kontroly. A to vše ZDARMA!

⏱️ Spolupráce mezi výrobní společností a pracovní agenturou přinesla úspěch. Po několika měsících se počet pracovníků postupně zvyšuje, což přispívá k bezproblémovému chodu výroby. Workking se průběžně stará o monitorování a rozvoj této spolupráce a předává zpětnou vazbu agentuře.

Jsme rádi, že jsme mohli přispět k úspěšnému nalezení spolehlivých a šikovných operátorů pro výrobu nábytku a usnadnit výrobnímu podniku rozšíření pracovní síly. Společně pokračujeme v rozvoji této perspektivní spolupráce.