Scroll Top

Zprostředkování pracovníků pro výrobního lídra 🔥

🤝 Kvalitní spolupráce mezi výrobní společností a pracovní agenturou může být klíčem k dosažení efektivního personálního řízení. Rád bych s vámi sdílel jeden z našich úspěšných příběhů spolupráce, která vedla k dosažení optimálního řešení pro významného hráče ve výrobním průmyslu. Z důvodu zachování mlčenlivosti nemůžeme uvést konkrétní jména společností, ale princip a výsledky spolupráce jsou přesně tím, o co se ve Workkingu snažíme.

🤝 Výrobní společnost čelila dlouhodobému nedostatku svářečů, což mělo negativní dopad na produktivitu a plnění zakázek. Pro nalezení vhodných svářečů se obrátila (mimo jiné) i na naší společnost Workking. Nároky na kvalifikaci a schopnosti svářečů byly vysoké, a tak bylo nezbytné najít takovou agenturu, která by byla schopna těmto požadavkům vyhovět.

🤝 Na Workkingu jsme uskutečnili výběrové řízení mezi registrovanými pracovními agenturami s důrazem na předchozí prokazatelnou zkušenost se svářečskými pracemi. Po pečlivém vyhodnocení jsme představili výrobní společnosti 3 různé nabídky. Zájem byl natolik vysoký, že jsme následně uspořádali setkání se všemi agenturami v sídle výrobní společnosti.

👥 Po těchto setkáních si výrobní společnost vybrala agenturu, která ji nejvíce oslovila svými zkušenostmi a znalostí oboru. Ze strany Workkingu jsme připravili a zrevidovali veškeré smluvní dokumenty, aby bylo vše nastaveno dle platné legislativy. Spolupráce začala.

🚀 Agentura, která byla zprostředkována skrze naši platformu, si postupně vybudovala dominantní pozici mezi ostatními spolupracujícími agenturami. Díky pečlivé kontrole kvalifikace a schopností svářečů přispěla k vytvoření důvěryhodného partnerství, které trvá již téměř rok.

💪 Jsme hrdí na to, že jsme přispěli k úspěšnému spojení těchto skvělých partnerů a pomohli vytvořit dlouhodobé a důvěryhodné partnerství. Tato spolupráce je jasným důkazem toho, že pečlivým výběrem vhodného partnera můžeme pomoci našim klientům dosáhnout jejich cílů.